Slider
Uradni podatki
 
Naziv podjetja: Maksim Hudinja, d.o.o.
Poslovna enota: Maksim Hudinja, d.o.o.
Naslov enote: Mariborska cesta 162, 3000 Celje
 
Matična številka: 5919878000
Davčna številka: 10601155
ID za DDV: SI10601155
 
TRR pri Abanki d.d.: SI56 0510 0801 5358 972
 
Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Celju št.vložka: 1/06172/00
Osnovni kapital: 108.763,00 EUR
 
Direktor: Vesna VERDENIK