previous arrow
next arrow
Slider
Izvajanje carinskih storitev

Maksim Hudinja, d.o.o. za podjetja v skupini Maksim ter za zunanje poslovne partnerje izvaja carinsko zastopanje v vseh rednih in poenostavljenih carinskih postopkih.

V okviru svojih storitev nudimo posredno ali neposredno zastopanje pri uvoznem ali izvoznem carinskem postopku ter pri tranzitnem postopku – NCTS (zunanji ali notranji tranzit Skupnosti). Podjetja zastopamo pri postopkih z ekonomskim učinkom (aktivno in pasivno plemenitenje). Prav tako vodimo celotno administracijo, ki je zahtevana pri izvajanju postopkov z ekonomskim učinkom. Omogočamo uporabo zavarovanja za plačilo carinskega dolga za svoje poslovne partnerje.

IZVAJAMO STROKOVNO SVETOVANJE V CARINSKIH POSTOPKIH

Svojim strankam poleg izvedbe carinskega postopka svetujemo pri

  • izbiri najoptimalnejšega carinskega postopka glede na potrebe in zahteve stranke,
  • uporabi carinskih predpisov in zakonodaje,
  • razvrščanju blaga po kombinirani nomenklaturi carinske tarife,
  • izbiri ustrezne Incoterms klavzule,
  • dokazovanju pri poreklu blaga,
  • zavarovanju v carinskih postopkih,
  • vodenju administracije na področju postopkov z ekonomskim učinkom.

Predložitev blaga v carinski postopek se opravlja na območju Oddelka za carinjenje Celje in na ostalih lokacijah/odobrenih krajih predložitve, ki so dovoljeni v skladu z zakonodajo in dovoljenjem carinskih organov.

Zavedamo se, da je optimalen pretok blaga za vse deležnike v procesu izjemno pomemben, zato dogovorjene storitve izvedemo pravočasno, kakovostno in pod najugodnejšimi poslovnimi pogoji.