Slider
STRATEŠKE USMERITVE PS MAKSIM HUDINJA, d.o.o.

Prilagodljivo, sodobno in konkurenčno poslovno središče

  • Realizacija prepoznanih tržnih potencialov s stroškovnim obvladovanjem ter vzpostavitvijo partnerskih odnosov z najemniki/poslovnimi partnerji

Zanesljiv in učinkovit izvajalec kakovostnih upravljavskih storitev

  • Doseganje visoke operativne učinkovitosti z nenehnim izboljševanjem in optimizacijo procesov; konkurenčen partner, ki izvaja in organizira najboljše upravljavske storitve najemnikom kapacitet

Dolgoročno stabilen in uspešen poslovni sistem

  • Usklajenost med osnovno dejavnostjo in podpornimi dejavnostmi ter skrb za uravnoteženo dobičkonosnost storitev in rast premoženja

Skrben institucionalni deležnik trajnostnega razvoja

  • Zavzemanje za dolgoročno vzdržen razvoj naravnega in družbenega okolja